top of page

ประกาศทางกฎหมาย

happy-young-girl-in-car_mam3k8.png

โดยยอมรับว่าฉันเข้าใจข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ ฉันรับรองว่าฉันมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการทำสัญญา และฉันชื่อ Sui Juris (ไม่มีความพิการทางกฎหมาย) ฉันได้อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบแล้วและยอมรับว่าฉันเข้าใจความหมายทางกฎหมายอย่างครบถ้วน หรือฉันได้ขอคำแนะนำจากทนายความ และเขาได้อธิบายความหมายทางกฎหมายให้ฉันฟัง หรือฉันได้สละสิทธิ์ในการขอคำแนะนำจาก ทนายความเนื่องจากฉันเข้าใจความหมายทางกฎหมายของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้อย่างถ่องแท้:

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตราการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 ของสหรัฐอเมริกา และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย หน้าที่หลักของเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ควรตีความภายในว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ก่อนที่จะใช้หรือใช้ข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ คุณควรขอคำแนะนำจากทนายความในรัฐของคุณ คุณจะได้รับแจ้งและให้ความยินยอมว่าคุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการกระทำทั้งหมดของคุณ และ ITCA ไม่รับรอง รับประกัน รับประกัน โดยนัยหรืออย่างอื่น เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อมูลและเนื้อหาในที่นี้

ITCA ดูแลไซต์นี้ ("ไซต์") เพื่อความบันเทิง ข้อมูล การศึกษา และหรือการสื่อสารส่วนบุคคลของคุณ กรุณาอย่าลังเลที่จะเรียกดูเว็บไซต์. อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถแจกจ่าย แก้ไข ส่ง ใช้ซ้ำ โพสต์ซ้ำ หรือใช้เนื้อหาของไซต์เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ รวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ITCA การเข้าถึงและการใช้งานไซต์ของคุณยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") และกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด โดยการเข้าถึงและเรียกดูไซต์ คุณยอมรับ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือคุณสมบัติ ข้อกำหนดและเงื่อนไข และรับทราบว่าข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณและ ITCA จะถูกแทนที่ และไม่มีผลบังคับหรือผลกระทบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. คุณควรถือว่าทุกอย่างที่คุณเห็นหรืออ่านบนเว็บไซต์มีลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นและไม่สามารถใช้ได้ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือในข้อความบนไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ITCA ไม่รับประกันหรือแสดงว่าการใช้งานของคุณ ของเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเกี่ยวข้องกับ IITCA

 2. แม้ว่า ITCA จะใช้ความพยายามที่เหมาะสมในการรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในไซต์ ITCA ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล ไอทีซี. จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์

 3. การใช้และการท่องเว็บของคุณอยู่ในความเสี่ยงของคุณ ITCA หรือฝ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต หรือส่งมอบไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง โดยอ้อม หรือเชิงลงโทษใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้ไซต์ของคุณ โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทุกสิ่งบนไซต์นั้นมอบให้คุณ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือไม่ใช่ การละเมิด โปรดทราบว่าเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการยกเว้นบางส่วนข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นของคุณสำหรับข้อจำกัดหรือข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ITCA จะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือไวรัสที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณหรือทรัพย์สินอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการเข้าถึงใช้หรือเรียกดูในไซต์หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ ของคุณ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือเสียงจากเว็บไซต์

 4. การสื่อสารหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งไปยังไซต์โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออย่างอื่น รวมถึงข้อมูล คำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คล้ายกันใดๆ จะได้รับการปฏิบัติเป็นไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ ITCA หรือบริษัทในเครืออาจใช้สิ่งที่คุณส่งหรือโพสต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ การเปิดเผย การส่งผ่าน การเผยแพร่ การออกอากาศและการโพสต์ นอกจากนี้ ITCA ยังมีอิสระที่จะใช้ความคิด แนวคิด ความรู้ หรือเทคนิคใดๆ ที่มีอยู่ในการสื่อสารใดๆ ที่คุณส่งไปยังไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา การผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลดังกล่าว

 5. รูปภาพของบุคคลหรือสถานที่ที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของหรือใช้โดยได้รับอนุญาตจาก ITCA การใช้ภาพเหล่านี้โดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตจากคุณเป็นสิ่งต้องห้ามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยเฉพาะจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือการอนุญาตเฉพาะ ให้บริการที่อื่นบนเว็บไซต์ การใช้รูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ และข้อบังคับและกฎเกณฑ์ในการสื่อสาร

 6. เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการ (รวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่แสดงบนเว็บไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของ ITCA และอื่นๆ ไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในไซต์ที่ควรจะตีความว่าเป็นการให้โดยปริยาย ปิดปาก หรืออย่างอื่น ใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ITCA หรือบุคคลที่สามดังกล่าวที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แสดงบนไซต์ . การใช้เครื่องหมายการค้าที่แสดงบนไซต์ในทางที่ผิดหรือเนื้อหาอื่นใดบนไซต์ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ คุณยังได้รับคำแนะนำว่า ITCA  จะบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังในขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย รวมถึงการแสวงหาการดำเนินคดีทางอาญา

 7. ITCA ไม่ได้ตรวจสอบไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของหน้านอกไซต์หรือไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์ การเชื่อมโยงของคุณไปยังหน้านอกไซต์อื่น ๆ หรือไซต์อื่น ๆ เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

 8. แม้ว่า ITCA อาจเฝ้าติดตามหรือทบทวนการอภิปราย การสนทนา การโพสต์ การส่งสัญญาณ กระดานข่าว และอื่นๆ ที่คล้ายกันบนไซต์เป็นครั้งคราว ITCA ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว และไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาของสถานที่ดังกล่าว หรือสำหรับข้อผิดพลาด การหมิ่นประมาท หมิ่นประมาท ใส่ร้าย การละเลย ความเท็จ ความลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจาร ความหยาบคาย อันตราย หรือความไม่ถูกต้องที่มีอยู่ในข้อมูลใด ๆ ภายในสถานที่ดังกล่าวบนไซต์ ห้ามคุณโพสต์หรือส่งต่อเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ข่มขู่ ใส่ร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร อื้อฉาว อักเสบ ลามกอนาจาร หรือดูหมิ่นหรือวัสดุใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ITCA จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาลที่ร้องขอหรือสั่งให้ ITCA เปิดเผยตัวตนของใครก็ตามที่โพสต์ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าว

 9. ITCA อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยอัปเดตการโพสต์นี้ คุณถูกผูกมัดโดยการแก้ไขใดๆ ดังกล่าว และควรไปที่หน้านี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันที่คุณผูกพัน

 10. ITCA IDD ชื่อผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นคำแปลใบขับขี่ของประเทศคุณอย่างไม่เป็นทางการ การออกแบบคล้ายกับของ  อนุสัญญาสหประชาชาติปี 2511 ITCA เป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ใช่ภาครัฐ  ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลใด ๆ หรือสหประชาชาติ

 11. โดยการซื้อบนเว็บไซต์ e-itca.org คุณรับรองว่าคุณตระหนักดีว่า ITCA IDD  ไม่ใช่ใบอนุญาตและไม่มีน้ำหนักตามกฎหมาย  ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ (ITCA IDD) ไม่อนุญาตให้ผู้คนขับรถอย่างถูกกฎหมาย แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีใบอนุญาตที่ออกโดยรัฐ หรือหากใบอนุญาตที่ออกโดยรัฐถูกระงับหรือเพิกถอน ไม่สามารถใช้ ITCA IDD เป็นบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายได้ e-ITCA ไม่รับประกันการยอมรับจากบริษัทให้เช่ารถทุกแห่ง

 12. หากคุณเลือกส่งไปรษณีย์ฟรีไปยังยุโรป โปรดอ่านด้านล่าง:​

บันทึก:

จัดส่งแบบมาตรฐานระหว่างประเทศไปยังยุโรปฟรี (ไปรษณีย์มาตรฐานของรัฐบาล)

ผู้สมัครบางคนรายงานความล่าช้าและบางครั้งก็ไม่ได้ส่ง IDD ไปยังยุโรป

โซลูชั่น:

เปลี่ยนที่อยู่จัดส่งของคุณเป็นประเทศปลายทาง

หรือ

ขอแนะนำให้คุณเลือกใช้ Priority หรือ Express (รับประกันด้วยรหัสติดตาม)

คลิก  ก่อนหน้า  ที่จะแก้ไขหรือ  ส่ง  เพื่อดำเนินการต่อด้วยการจัดส่งฟรี

 

 

*: If you have a solid reason we don't inform you about it on our website.

**: the applicant has to pay for re-printing and shipping costs in case of loss.

bottom of page